Afiliacja

 

PROGRAM PARTNERSKI (AFILIACYJNY)

Śpisz i zarabiasz tylko z nami, dzięki programowi partnerskiemu (afiliacyjnemu), rezerwacji on - line: hoteli we Francji, transferów z lotnisk, przewodników po Paryżu, restauracji, kabaretów: Lido, Moulin Rouge, parków rozrywki: Disneyland, Asterix, atrakcji w Paryżu: wieży Eiffela, rejsu po Sekwanie i innych… Mamy możliwość rezerwacji od 1 do 50 osób.

 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Jesteśmy francuską agencją przyjmującą klientów indywidualnych i wycieczki zorganizowane na terenie Francji. Od 20 lat nasze biuro wyznaje jedną zasadę i ma tylko  jeden cel: oferować tanie i dobre wyjazdy do Paryża i Francji! Specjalizujemy się w wycieczkach pobytowych w Paryżu i całej Francji: na Lazurowym Wybrzeżu. W wycieczkach objazdowych nad Loarę, do Bretanii, Normandii, Pirenejów i w Alpy. Przyjmujemy turystów indywidualnych, wycieczki szkolne i edukacyjne, pielgrzymki, wyjazdy firmowe na targi i salony. Rezerwujemy hotele tanie, ale też luksusowe, restauracje, kabarety, usługi przewodników po Paryżu. Zapewniamy transport w Paryżu: dojazd na lotnisko, transfery z Lido i Moulin Rouge, samochód z kierowcą. Sprzedajemy karty muzealne, bilety do parków rozrywki: Disneyland, Asterix, Francja w Miniaturze, i innych atrakcji jak: Aquaboulevard, rejs po Sekwanie, Wieża Eiffela, muzeum Grevin i Wieża Montparnasse - w  bardzo dobrych cenach.

Kto jest kto?
Lekier France Tours -  właściciel produktu (reklamodawca), właściciel strony internetowej podłączonej do Waszej strony. Wasze biuro - (Afiliant ) sprzedawca, inaczej właściciel witryny - strony internetowej do której podłączona jest nasza strona.

Na czym polega nasz program partnerski (afiliacyjny) ?

Jest umową, zgodnie z którą, Lekier France Tours - właściciel produktu płaci właścicielowi witryny (Afiliantowi) prowizję za nabyty przez klienta produkt.

Do kogo skierowany jest nasz program partnerski?
Jest to propozycja współpracy skierowana do właścicieli i administratorów stron WWW czyli też biur podróży posiadających stronę. Zapraszamy wyłącznie polskie biura podróży oraz stowarzyszenia polskie na całym świecie.

Czy przystąpienie do programu wymaga wniesienia opłaty?

Do programu można przystąpić bezpłatnie, a korzystanie z niego nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Na czym polega działanie programu?

Po podpisaniu przez Was obustronnej umowy afiliacyjnej wysyłamy indywidualny kod dostępu, który umożliwia instalację na Waszej stronie naszego programu z produktami do sprzedaży on - line. Zaprojektujecie sami lub skorzystacie z wysłanych przez nas do wyboru kilku propozycji banerów. Umieścicie je  na swojej stronie internetowej z linkiem (odnośnikiem) do naszej strony. Od tego momentu każdy odwiedzający Waszą stronę, klient może dokonać zakupu naszych produktów w systemie rezerwacji on - line.

A w praktyce ?
Gotowy fragment naszej strony internetowej z ukrytymi naszymi danymi i logo jest podłączony bezpośrednio do Waszej strony. Daje to Wam możliwość zysku poprzez rezerwacje dokonane za pośrednictwem Waszej strony internetowej.

Kiedy zarabiacie ?
Za każdą potwierdzoną i zapłaconą rezerwację dokonaną za pośrednictwem Waszej strony, wypłacana jest prowizja.
 
Jak sprawdzacie kwoty Waszych prowizji ?
Posiadając indywidualne hasło, które umożliwia dostęp do Waszego konta użytkownika, możecie przez 7 dni w tygodniu obserwować zmiany na swoim koncie. W każdej chwili wiecie, ile zapytań wysłano, ile dokonano rezerwacji, ile z tych rezerwacji zostało potwierdzonych i to co najważniejsze - ile wynosi Wasza prowizja.

W jaki sposób otrzymacie swój dochód?

Rachunek partnera (Afilianta) on - line umożliwia wypisanie rozliczenia na podstawie którego, partner wystawia fakturę dla Lekier France Tours.
Lekier France Tours rozlicza się z Afiliantem na następujących warunkach :

a) prowizje wynoszące powyżej 50€ zostaną przekazane na konto Afilianta do 30 dni - od pierwszej dokonanej przez klienta opłaty kartą bankową
b) prowizje wynoszące poniżej 50€ zostaną przekazane na konto Afilianta w przeciągu trzech miesięcy od daty pierwszej rezerwacji opłaconej przez klienta kartą bankową

Afiliant wystawiający fakturę na Lekier France Tours zobowiązany jest podać swoje numery konta w celu otrzymania prowizji od Lekier France Tours.


Co zrobić, jeśli klient nie ma możliwości dokonania zapłaty kartą kredytową ?
W takim przypadku Klient odsyłany jest automatycznie do Waszego biura, aby opłacił  rezerwację u Was. Wówczas Wasza prowizja podwaja się. Dlaczego się podwaja? - ze względu na to, że poświęcacie Klientowi swój czas, że go obsługujecie na miejscu, drukujecie jego vouchery, dokonujecie przelewu należności za rezerwację na nasze konto. Informację o dodatkowych kosztach związanych z obsługą przez Wasze biuro na miejscu, klient otrzymuje na stronie w momencie podjęcia decyzji o sposobie płatności.

Czy poprzez program partnerski reklamujecie nas?

Nie. Klient dokonując zamówienie, nie wie o tym, że właścicielem produktu jest nasze biuro, gdyż na żadnym z etapów rezerwacji nie pojawia się taka informacja. W związku z tym kupujący jest przekonany że zamawia Wasz produkt.
 

Dodatkowe informacje możecie uzyskać pod adresem: internetlft@gmail.com
lub pod numerem telefonu: 00 33 1 34 12 02 49Życzymy owocnej współpracy.
Biuro Lekier


Umowa Afiliacyjna

PDF

Zawarta dnia…………………… w   ………………………


Pomiędzy:

LEKIER FRANCE TOURS  zwanym LFT.
3, avenue Waldeck Rousseau
95210 Saint Gratien  Francja
tel : 00 33 1 34 12 02 49
fax : 00 33 1 34 12 16 77
mariola.lekier@gmail.com

i pełnomocnikiem  LFT
LEKIER SP. z o.o. zwanym LP
Al. KEN 95
02-777 Warszawa Polska
tel. : 00 48 22 644 17 73
fax : 00 48 22 644 17 74
marketing@lekier.com.pl

A :
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
..........................................


zwanym AFILIANTEM  

Umowa określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania afiliacji strony internetowej
www.paryz-tanie-zwiedzanie.com przygotowanej w formie modułu wyszukiwarki będącej własnością LFT.

1.  LFT oświadcza, że jest właścicielem domeny: www.lekierfrance.com i bazy danych umieszczonej na tej stronie. Oświadcza również, że LEKIER SP. z O.O. jest pełnomocnikiem LFT.

2.  AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem domeny  www.……………………........................……………

3.  LFT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie AFILIANTA linku przekierowującego na moduł wyszukiwarki strony LFT.

4.  AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na Swojej stronie internetowej narzędzia przekierowującego użytkownika sieci do modułu wyszukiwarki LFT.

5.  LFT odpowiada za sprawne funkcjonowanie afiliacji oraz bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji.

6.  LFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie afiliacji wynikającej z problemów na łączach, problemów z autoryzacją kart kredytowych, brakiem zasilania oraz innych czynników niezależnych od LFT.

7.  LFT ma prawo kontrolować istnienie i funkcjonowanie afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA.

8.  AFILIANT z tytułu niniejszej umowy otrzymuje prowizje, wyłącznie gdy:
1 przypadek:  użytkownik sieci dokona za pośrednictwem linku umieszczonego na jego stronie internetowej, zakupu świadczeń z oferty umieszczonej na stronie LFT oraz dokona zapłaty kartą bankową za te świadczenia.
2 przypadek:  użytkownik wybierze płatność gotówką w biurze AFILIANTA i dokona tam zapłaty.


9.  AFILIANT
a) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości zakupionego świadczenia.
b) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną gotówką w biurze AFILIANTA poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości  świadczenia, oraz doliczoną przez niego opłatę manipulacyjną obsługi klienta w biurze, od 2 do 5% wartości zakupionego świadczenia.

10.  Prowizja 5 % w obu przypadkach a i b będzie wypłacana w terminie 21 dni po otrzymaniu od AFILIANTA faktury.

11. Naliczoną opłatę manipulacyjną od 2 do 5% AFILIANT zatrzymuje dla siebie.

12. AFILIANT otrzymuje prowizję na podstawie raportu generowanego w Panelu Administracyjnym znajdującym się na stronie LFT do którego otrzymał dostęp.

13. AFILIANT oświadcza, że na jego stronie nie znajdują się treści ani linki do stron o tematyce pornograficznej ani innej, która jest zakazana prawem.

14.  Przekazywanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym może odbywać się za zgodą LFT.

15. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

16. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. W przypadku rażących naruszeń postanowień umowy może być ona rozwiązana z natychmiastowym skutkiem.

18. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. W sprawach nie unormowanych niniejszej Umowy mają zastosowania przepisy międzynarodowego prawa handlowego.

20.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby LFT - trybunał w Pontoise Francja.

21.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

22. Postanowienia końcowe.
a) w przypadku płatności dokonanej przez klienta kartą kredytową w euro, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT.
b) w przypadku płatności dokonanej przez klienta systemem e-card, kartą bankową lub przelewem w PLN, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LP.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
LEKIER SP. z o.o.

pełnomocnik  LEKIER FRANCE TOURS                                                AFILIANT

podpis :                                                                                                 podpis :


 

 


 

 

 

Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 20 lat specjalizuje się w wycieczkach po Paryżu. Dla turystów indywidualnych oferuje zwiedzanie Paryża. Razem z przewodnikiem zwiedzimy Luwr, Wersal lub zamek Chantilly oraz wiele innych największych atrakcji stolicy Francji. Zarezerwujemy tani hotel albo luksusowy hotel w Paryżu w najlepszej jego dzielnicy. Zarezerwujemy miejsca na tanie posiłki w restauracjach samoobsługowych w Paryżu albo na romantyczną kolację na statku Bateaux Parisiens lub Wieży Eiffla. Przyjemnie spędzimy paryski wieczór w kabarecie Lido lub w Moulin Rouge gdzie podziwiać można stroje tancerek przy akompaniamencie wspaniałej muzyki. Naszą specjalnością są transfery, zapewnimy odbiór i odwiezienie na lotnisko CDG, na lotnisko BVA, lub do wybranych miejsc w Paryżu czy do parków rozrywki Disneyland i Asterix. Nasz przewodnik pokaże też Zamki nad Loarą i Mont Saint Michel. Pomożemy Ci również zorganizować najwspanialszy dzień życia, czyli ślub w Paryżu. Dla wycieczek grupowych we Francji proponujemy wynegocjowanie upusty cenowe. Oferujemy promocyjne ceny dla szkolnych wycieczek po Francji i wyjazdów integracyjnych dla firm do Paryża. Warszawskie biuro podróży Lekier organizuje z Polski autokarowe i samolotowe wycieczki do Paryża. Zapraszamy na nasze tanie samolotowe wycieczki do Paryża, lub parków rozrywki a dla zapracowanych Paryski City Break.

Wycieczki do Francji w ramach naszej oferty zaczynacie Państwo od przelotu na trasie Warszawa - Paryż. Nie jest bowiem tajemnicą, że nawet korzystając z tanich linii lotniczych jest to nie tylko najtańsza, ale również najbardziej komfortowa forma transportu. Jako że tanie linie lotnicze nie lądują w porcie lotniczym Charles'a de Gaulle'a w samym Paryżu podróż lotnicza kończy się na lotnisku Beauvais. Nie jest to problem, ponieważ lotnisko Paryż Beauvais od stolicy Francji dzieli kilkadziesiąt kilometrów, których pokonanie zajmuje około godziny. Skorzystać przy tym można ze specjalnie stworzonych w tym celu linii prywatnych przewoźników, którzy na trasie Paryż - Beauvais transport do stolicy Francji i na lotnisko oferują w atrakcyjnych cenach nieprzekraczających kilku euro. Po dotarciu na miejsce ofertę hoteli oferujących noclegi w Paryżu moglibyście przeglądać na własną rękę, ale dążąc do tego, aby zapewnić naszym klientom komfortowy wypoczynek, zajęliśmy się tym za Was. Dbając o Wasze finanse, w pierwszej kolejności swoją uwagę zwracamy tu na tanie hotele w Paryżu. Nie oznacza to mimo wszystko tego, że takie hotele w Paryżu są mało komfortowe. Nic z tych rzeczy. Jako że nawiązaliśmy współpracę z wieloma paryskimi hotelami, mamy możliwość negocjacji cen, dzięki czemu oferują one naszym klientom atrakcyjne warunki zakwaterowania w cenie zaskakująco niskiej. Zdarza się, że taki hotel w Paryżu nie jest zlokalizowany w centrum stolicy Francji, a na jej uboczu, choć dla naszych klientów nie stanowi to większego problemu. Wszystko dlatego, że w Paryżu komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta i ze strefy położonej na obrzeżach Paryża czy nawet kilka lub kilkanaście kilometrów od stolicy w każde jej miejsce włącznie z centrum dotrzeć jest bardzo łatwo. Jeśli chodzi o atrakcję, to tu mamy Wam bardzo wiele do zaoferowania. Poza Wieżą Eiffla czy Luwrem nie sposób opuścić Euro Disneylandu. Wprawdzie Disneyland w Paryżu nie leży, a kilkadziesiąt kilometrów za stolicą, to dotarcie na miejsce wielkiego problemu nie stanowi. Poza zakończeniu turnusu, kiedy to musicie wymeldować się z jednego z hotelów w Paryżu chcąc ułatwić Wam dojazd na port lotniczy "Paryż Beauvais Airport" zajmujemy się kompleksową organizacją transportu. Najczęściej korzystamy tu z elastycznej oferty firm transportowych, które transport na linii Paryż - Beauvais zapewniają kilkanaście razy na dobę. Co byście powiedzieli na tak zorganizowaną wycieczkę? Mamy nadzieję, że turystom, którzy skorzystali z naszej oferty noclegi w Paryżu będziemy musieli rezerwować jeszcze nie raz :)

O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2015