Umowa afiliacyjna


Umowa Afiliacyjna

PDF

Zawarta dnia…………………… w   ………………………


Pomiędzy:

LEKIER FRANCE TOURS  zwanym LFT.
52, Boulevard de la République
95210 Saint Gratien  Francja
tel : 00 33 1 34 12 02 49
 lekierfrance@orange.fr
 

A :
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
..........................................


zwanym AFILIANTEM  

Umowa określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania afiliacji strony internetowej
www.paryz-tanie-zwiedzanie.com przygotowanej w formie modułu wyszukiwarki będącej własnością LFT.

1.  LFT oświadcza, że jest właścicielem domeny: www.lekierfrance.com i bazy danych umieszczonej na tej stronie. 

2.  AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem domeny  www.……………………........................……………

3.  LFT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie AFILIANTA linku przekierowującego na moduł wyszukiwarki strony LFT.

4.  AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na Swojej stronie internetowej narzędzia przekierowującego użytkownika sieci do modułu wyszukiwarki LFT.

5.  LFT odpowiada za sprawne funkcjonowanie afiliacji oraz bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji.

6.  LFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie afiliacji wynikającej z problemów na łączach, problemów z autoryzacją kart kredytowych, brakiem zasilania oraz innych czynników niezależnych od LFT.

7.  LFT ma prawo kontrolować istnienie i funkcjonowanie afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA.

8.  AFILIANT z tytułu niniejszej umowy otrzymuje prowizje, wyłącznie gdy:
1 przypadek:  użytkownik sieci dokona za pośrednictwem linku umieszczonego na jego stronie internetowej, zakupu świadczeń z oferty umieszczonej na stronie LFT oraz dokona zapłaty kartą bankową za te świadczenia.
2 przypadek:  użytkownik wybierze płatność gotówką w biurze AFILIANTA i dokona tam zapłaty.


9.  AFILIANT
a) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości zakupionego świadczenia.
b) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną gotówką w biurze AFILIANTA poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości  świadczenia, oraz doliczoną przez niego opłatę manipulacyjną obsługi klienta w biurze, od 2 do 5% wartości zakupionego świadczenia.

10.  Prowizja 5 % w obu przypadkach a i b będzie wypłacana w terminie 21 dni po otrzymaniu od AFILIANTA faktury.

11. Naliczoną opłatę manipulacyjną od 2 do 5% AFILIANT zatrzymuje dla siebie.

12. AFILIANT otrzymuje prowizję na podstawie raportu generowanego w Panelu Administracyjnym znajdującym się na stronie LFT do którego otrzymał dostęp.

13. AFILIANT oświadcza, że na jego stronie nie znajdują się treści ani linki do stron o tematyce pornograficznej ani innej, która jest zakazana prawem.

14.  Przekazywanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym może odbywać się za zgodą LFT.

15. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

16. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. W przypadku rażących naruszeń postanowień umowy może być ona rozwiązana z natychmiastowym skutkiem.

18. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. W sprawach nie unormowanych niniejszej Umowy mają zastosowania przepisy międzynarodowego prawa handlowego.

20.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby LFT - trybunał w Pontoise Francja.

21.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

22. Postanowienia końcowe.
a) w przypadku płatności dokonanej przez klienta kartą kredytową w euro, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT.
b) w przypadku płatności dokonanej przez klienta systemem e-card, kartą bankową lub przelewem w PLN, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LP.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 LEKIER FRANCE TOURS                                                AFILIANT

podpis :                                                                                                 podpis :


 


 

 

 

Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 20 lat specjalizuje się w wycieczkach po Paryżu. Dla turystów indywidualnych oferuje zwiedzanie Paryża. Razem z przewodnikiem zwiedzimy Luwr, Wersal lub zamek Chantilly oraz wiele innych największych atrakcji stolicy Francji. Zarezerwujemy tani hotel albo luksusowy hotel w Paryżu w najlepszej jego dzielnicy. Zarezerwujemy miejsca na tanie posiłki w restauracjach samoobsługowych w Paryżu albo na romantyczną kolację na statku Bateaux Parisiens lub Wieży Eiffla. Przyjemnie spędzimy paryski wieczór w kabarecie Lido lub w Moulin Rouge gdzie podziwiać można stroje tancerek przy akompaniamencie wspaniałej muzyki. Naszą specjalnością są transfery, zapewnimy odbiór i odwiezienie na lotnisko CDG, na lotnisko BVA, lub do wybranych miejsc w Paryżu czy do parków rozrywki Disneyland i Asterix. Nasz przewodnik pokaże też Zamki nad Loarą i Mont Saint Michel. Pomożemy Ci również zorganizować najwspanialszy dzień życia, czyli ślub w Paryżu. Dla wycieczek grupowych we Francji proponujemy wynegocjowanie upusty cenowe. Oferujemy promocyjne ceny dla szkolnych wycieczek po Francji i wyjazdów integracyjnych dla firm do Paryża. Warszawskie biuro podróży Lekier organizuje z Polski autokarowe i samolotowe wycieczki do Paryża. Zapraszamy na nasze tanie samolotowe wycieczki do Paryża, lub parków rozrywki a dla zapracowanych Paryski City Break.

Wycieczki do Francji w ramach naszej oferty zaczynacie Państwo od przelotu na trasie Warszawa - Paryż. Nie jest bowiem tajemnicą, że nawet korzystając z tanich linii lotniczych jest to nie tylko najtańsza, ale również najbardziej komfortowa forma transportu. Jako że tanie linie lotnicze nie lądują w porcie lotniczym Charles'a de Gaulle'a w samym Paryżu podróż lotnicza kończy się na lotnisku Beauvais. Nie jest to problem, ponieważ lotnisko Paryż Beauvais od stolicy Francji dzieli kilkadziesiąt kilometrów, których pokonanie zajmuje około godziny. Skorzystać przy tym można ze specjalnie stworzonych w tym celu linii prywatnych przewoźników, którzy na trasie Paryż - Beauvais transport do stolicy Francji i na lotnisko oferują w atrakcyjnych cenach nieprzekraczających kilku euro. Po dotarciu na miejsce ofertę hoteli oferujących noclegi w Paryżu moglibyście przeglądać na własną rękę, ale dążąc do tego, aby zapewnić naszym klientom komfortowy wypoczynek, zajęliśmy się tym za Was. Dbając o Wasze finanse, w pierwszej kolejności swoją uwagę zwracamy tu na tanie hotele w Paryżu. Nie oznacza to mimo wszystko tego, że takie hotele w Paryżu są mało komfortowe. Nic z tych rzeczy. Jako że nawiązaliśmy współpracę z wieloma paryskimi hotelami, mamy możliwość negocjacji cen, dzięki czemu oferują one naszym klientom atrakcyjne warunki zakwaterowania w cenie zaskakująco niskiej. Zdarza się, że taki hotel w Paryżu nie jest zlokalizowany w centrum stolicy Francji, a na jej uboczu, choć dla naszych klientów nie stanowi to większego problemu. Wszystko dlatego, że w Paryżu komunikacja miejska jest bardzo dobrze rozwinięta i ze strefy położonej na obrzeżach Paryża czy nawet kilka lub kilkanaście kilometrów od stolicy w każde jej miejsce włącznie z centrum dotrzeć jest bardzo łatwo. Jeśli chodzi o atrakcję, to tu mamy Wam bardzo wiele do zaoferowania. Poza Wieżą Eiffla czy Luwrem nie sposób opuścić Euro Disneylandu. Wprawdzie Disneyland w Paryżu nie leży, a kilkadziesiąt kilometrów za stolicą, to dotarcie na miejsce wielkiego problemu nie stanowi. Poza zakończeniu turnusu, kiedy to musicie wymeldować się z jednego z hotelów w Paryżu chcąc ułatwić Wam dojazd na port lotniczy "Paryż Beauvais Airport" zajmujemy się kompleksową organizacją transportu. Najczęściej korzystamy tu z elastycznej oferty firm transportowych, które transport na linii Paryż - Beauvais zapewniają kilkanaście razy na dobę. Co byście powiedzieli na tak zorganizowaną wycieczkę? Mamy nadzieję, że turystom, którzy skorzystali z naszej oferty noclegi w Paryżu będziemy musieli rezerwować jeszcze nie raz :)

O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2015