Afiliacja

 

PROGRAM PARTNERSKI (AFILIACYJNY)

Śpisz i zarabiasz tylko z nami, dzięki programowi partnerskiemu (afiliacyjnemu), rezerwacji on - line: hoteli we Francji, transferów z lotnisk, przewodników po Paryżu, restauracji, kabaretów: Lido, Moulin Rouge, parków rozrywki: Disneyland, Asterix, atrakcji w Paryżu: wieży Eiffela, rejsu po Sekwanie i innych… Mamy możliwość rezerwacji od 1 do 50 osób.

 

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?

Jesteśmy francuską agencją przyjmującą klientów indywidualnych i wycieczki zorganizowane na terenie Francji. Od 20 lat nasze biuro wyznaje jedną zasadę i ma tylko  jeden cel: oferować tanie i dobre wyjazdy do Paryża i Francji! Specjalizujemy się w wycieczkach pobytowych w Paryżu i całej Francji: na Lazurowym Wybrzeżu. W wycieczkach objazdowych nad Loarę, do Bretanii, Normandii, Pirenejów i w Alpy. Przyjmujemy turystów indywidualnych, wycieczki szkolne i edukacyjne, pielgrzymki, wyjazdy firmowe na targi i salony. Rezerwujemy hotele tanie, ale też luksusowe, restauracje, kabarety, usługi przewodników po Paryżu. Zapewniamy transport w Paryżu: dojazd na lotnisko, transfery z Lido i Moulin Rouge, samochód z kierowcą. Sprzedajemy karty muzealne, bilety do parków rozrywki: Disneyland, Asterix, Francja w Miniaturze, i innych atrakcji jak: Aquaboulevard, rejs po Sekwanie, Wieża Eiffela, muzeum Grevin i Wieża Montparnasse - w  bardzo dobrych cenach.

Kto jest kto?
Lekier France Tours -  właściciel produktu (reklamodawca), właściciel strony internetowej podłączonej do Waszej strony. Wasze biuro - (Afiliant ) sprzedawca, inaczej właściciel witryny - strony internetowej do której podłączona jest nasza strona.

Na czym polega nasz program partnerski (afiliacyjny) ?

Jest umową, zgodnie z którą, Lekier France Tours - właściciel produktu płaci właścicielowi witryny (Afiliantowi) prowizję za nabyty przez klienta produkt.

Do kogo skierowany jest nasz program partnerski?
Jest to propozycja współpracy skierowana do właścicieli i administratorów stron WWW czyli też biur podróży posiadających stronę. Zapraszamy wyłącznie polskie biura podróży oraz stowarzyszenia polskie na całym świecie.

Czy przystąpienie do programu wymaga wniesienia opłaty?

Do programu można przystąpić bezpłatnie, a korzystanie z niego nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Na czym polega działanie programu?

Po podpisaniu przez Was obustronnej umowy afiliacyjnej wysyłamy indywidualny kod dostępu, który umożliwia instalację na Waszej stronie naszego programu z produktami do sprzedaży on - line. Zaprojektujecie sami lub skorzystacie z wysłanych przez nas do wyboru kilku propozycji banerów. Umieścicie je  na swojej stronie internetowej z linkiem (odnośnikiem) do naszej strony. Od tego momentu każdy odwiedzający Waszą stronę, klient może dokonać zakupu naszych produktów w systemie rezerwacji on - line.

A w praktyce ?
Gotowy fragment naszej strony internetowej z ukrytymi naszymi danymi i logo jest podłączony bezpośrednio do Waszej strony. Daje to Wam możliwość zysku poprzez rezerwacje dokonane za pośrednictwem Waszej strony internetowej.

Kiedy zarabiacie ?
Za każdą potwierdzoną i zapłaconą rezerwację dokonaną za pośrednictwem Waszej strony, wypłacana jest prowizja.
 
Jak sprawdzacie kwoty Waszych prowizji ?
Posiadając indywidualne hasło, które umożliwia dostęp do Waszego konta użytkownika, możecie przez 7 dni w tygodniu obserwować zmiany na swoim koncie. W każdej chwili wiecie, ile zapytań wysłano, ile dokonano rezerwacji, ile z tych rezerwacji zostało potwierdzonych i to co najważniejsze - ile wynosi Wasza prowizja.

W jaki sposób otrzymacie swój dochód?

Rachunek partnera (Afilianta) on - line umożliwia wypisanie rozliczenia na podstawie którego, partner wystawia fakturę dla Lekier France Tours.
Lekier France Tours rozlicza się z Afiliantem na następujących warunkach :

a) prowizje wynoszące powyżej 50€ zostaną przekazane na konto Afilianta do 30 dni - od pierwszej dokonanej przez klienta opłaty kartą bankową
b) prowizje wynoszące poniżej 50€ zostaną przekazane na konto Afilianta w przeciągu trzech miesięcy od daty pierwszej rezerwacji opłaconej przez klienta kartą bankową

Afiliant wystawiający fakturę na Lekier France Tours zobowiązany jest podać swoje numery konta w celu otrzymania prowizji od Lekier France Tours.


Co zrobić, jeśli klient nie ma możliwości dokonania zapłaty kartą kredytową ?
W takim przypadku Klient odsyłany jest automatycznie do Waszego biura, aby opłacił  rezerwację u Was. Wówczas Wasza prowizja podwaja się. Dlaczego się podwaja? - ze względu na to, że poświęcacie Klientowi swój czas, że go obsługujecie na miejscu, drukujecie jego vouchery, dokonujecie przelewu należności za rezerwację na nasze konto. Informację o dodatkowych kosztach związanych z obsługą przez Wasze biuro na miejscu, klient otrzymuje na stronie w momencie podjęcia decyzji o sposobie płatności.

Czy poprzez program partnerski reklamujecie nas?

Nie. Klient dokonując zamówienie, nie wie o tym, że właścicielem produktu jest nasze biuro, gdyż na żadnym z etapów rezerwacji nie pojawia się taka informacja. W związku z tym kupujący jest przekonany że zamawia Wasz produkt.
 

Dodatkowe informacje możecie uzyskać pod adresem: internetlft@gmail.com
lub pod numerem telefonu: 00 33 1 34 12 02 49Życzymy owocnej współpracy.
Biuro Lekier


Umowa Afiliacyjna

PDF

Zawarta dnia…………………… w   ………………………


Pomiędzy:

LEKIER FRANCE TOURS  zwanym LFT.
3, avenue Waldeck Rousseau
95210 Saint Gratien  Francja
tel : 00 33 1 34 12 02 49
fax : 00 33 1 34 12 16 77
mariola.lekier@gmail.com

i pełnomocnikiem  LFT
LEKIER SP. z o.o. zwanym LP
Al. KEN 95
02-777 Warszawa Polska
tel. : 00 48 22 644 17 73
fax : 00 48 22 644 17 74
marketing@lekier.com.pl

A :
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
..........................................


zwanym AFILIANTEM  

Umowa określa warunki współpracy w ramach funkcjonowania afiliacji strony internetowej
www.paryz-tanie-zwiedzanie.com przygotowanej w formie modułu wyszukiwarki będącej własnością LFT.

1.  LFT oświadcza, że jest właścicielem domeny: www.lekierfrance.com i bazy danych umieszczonej na tej stronie. Oświadcza również, że LEKIER SP. z O.O. jest pełnomocnikiem LFT.

2.  AFILIANT oświadcza, że jest właścicielem domeny  www.……………………........................……………

3.  LFT wyraża zgodę na umieszczenie na stronie AFILIANTA linku przekierowującego na moduł wyszukiwarki strony LFT.

4.  AFILIANT zobowiązuje się do umieszczenia na Swojej stronie internetowej narzędzia przekierowującego użytkownika sieci do modułu wyszukiwarki LFT.

5.  LFT odpowiada za sprawne funkcjonowanie afiliacji oraz bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji.

6.  LFT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie afiliacji wynikającej z problemów na łączach, problemów z autoryzacją kart kredytowych, brakiem zasilania oraz innych czynników niezależnych od LFT.

7.  LFT ma prawo kontrolować istnienie i funkcjonowanie afiliacji na stronie internetowej AFILIANTA.

8.  AFILIANT z tytułu niniejszej umowy otrzymuje prowizje, wyłącznie gdy:
1 przypadek:  użytkownik sieci dokona za pośrednictwem linku umieszczonego na jego stronie internetowej, zakupu świadczeń z oferty umieszczonej na stronie LFT oraz dokona zapłaty kartą bankową za te świadczenia.
2 przypadek:  użytkownik wybierze płatność gotówką w biurze AFILIANTA i dokona tam zapłaty.


9.  AFILIANT
a) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości zakupionego świadczenia.
b) za każdą zrealizowaną i zapłaconą transakcję dokonaną gotówką w biurze AFILIANTA poprzez system LFT otrzyma prowizję w wysokości 5 % wartości  świadczenia, oraz doliczoną przez niego opłatę manipulacyjną obsługi klienta w biurze, od 2 do 5% wartości zakupionego świadczenia.

10.  Prowizja 5 % w obu przypadkach a i b będzie wypłacana w terminie 21 dni po otrzymaniu od AFILIANTA faktury.

11. Naliczoną opłatę manipulacyjną od 2 do 5% AFILIANT zatrzymuje dla siebie.

12. AFILIANT otrzymuje prowizję na podstawie raportu generowanego w Panelu Administracyjnym znajdującym się na stronie LFT do którego otrzymał dostęp.

13. AFILIANT oświadcza, że na jego stronie nie znajdują się treści ani linki do stron o tematyce pornograficznej ani innej, która jest zakazana prawem.

14.  Przekazywanie uprawnień wynikających z umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym może odbywać się za zgodą LFT.

15. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

16. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

17. W przypadku rażących naruszeń postanowień umowy może być ona rozwiązana z natychmiastowym skutkiem.

18. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19. W sprawach nie unormowanych niniejszej Umowy mają zastosowania przepisy międzynarodowego prawa handlowego.

20.  Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby LFT - trybunał w Pontoise Francja.

21.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

22. Postanowienia końcowe.
a) w przypadku płatności dokonanej przez klienta kartą kredytową w euro, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LFT.
b) w przypadku płatności dokonanej przez klienta systemem e-card, kartą bankową lub przelewem w PLN, zastosowanie mają warunki uczestnictwa LP.


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
LEKIER SP. z o.o.

pełnomocnik  LEKIER FRANCE TOURS                                                AFILIANT

podpis :                                                                                                 podpis :


 

 


O nas LEKIER FRANCE TOURS - numer konta - adres
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 5 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 6 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 7 dniowa wycieczka
Autokarem do Paryża ze 170 miast Polski - 8 dniowa wycieczka
Kontakt
Warunki sprzedaży
Ważne informacje dla turysty
Szkolna wycieczka do Paryża, Wersalu i Disneylandu 4 noce
Jak zwiedzać paryskie muzea z kartą muzealną.
Muzea w Paryzu
Muzea gratis do 26 lat
Audioguide w języku polskim
Audio przewodnik po Bazylice Sacre Coeur
Filmiki o Paryżu
Transport w Paryżu
Turystyczne trasy paryskich autobusów
Co warto zobaczyć w Paryżu ?
Paryż dwóch wysp i Sekwany - trasa i historia
Wzdłuż Pól Elizejskich spacer - trasa i historia
Wokół Wieży Eiffla - trasa i historia
Elegancki Paryż - trasa i historia.
Poloniki w Paryżu - polski Paryż
Zamki Loary
Zamki Loary i Mont Saint Michel
Montmartre - trasa i historia.
Paryż - Dzielnica Łacińska - trasa i historia.
Z Warszawy - godziny wylotów do Paryża.
Z Wrocławia - godziny wylotów do Paryża.
Z Poznania godziny wylotów do Paryża.
Z Gdańska godziny wylotów do Paryża.
Z Krakowa - godziny wylotów do Paryża.
Hotel Ambassadeur
Paryż dla dzieci - Atrakcje dla dzieci w Paryżu
Disneyland, gdzie jest? jak dojechać metrem lub samochodem?
Najlepsze atrakcje Disneyland
Sklepy z pamiątkami w Disneyland
Disneyland, czy naprawdę warto zwiedzać?
Atrakcje w parku Disneyland
Jak dojechać i co zobaczyć w Disneylandzie?
10 najlepszych restauracji w Disneyland Resort Paris
Bilet do Disneylandu ile kosztuje?
Wykaz restauracji Disneyland Paris - gdzie najlepiej zjeść
Wszystko o restauracjach w Disneyland
Tanie hotele i zakwaterowanie w Paryżu
Jak dojechać z lotniska Beauvais do Paryża?
Noclegi w Paryżu - Baza noclegowa w Paryżu
Wycieczki do Francji - Gdzie się wybrać?
Last minute do Paryża – Warszawa - Paryż
PROMOCJE
Afiliacja
Umowa afiliacyjna
Metro
Bilety do Parku Asterix
Spis wszystkich restauracji w Parku Asterix
Restauracje w Parku Asterix
Atrakcje Parku Asterix
Jak dojechać do parku Asterix?
Najlepsze atrakcje Parku Asterix
Bilety do Disneyland Paris Resort
Galeria Lafayette
Oferta szkolna
Paryż
Krystyna Mazurówna o Luwrze
Krystyna Mazurówna o panoramie Paryża
Wieża Eiffla
Szkoła Wojskowa w Paryżu
Stroje Moulin Rogue
Ślub w Paryżu
Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Szukasz miejsca na weekendowy wypad pełen niesamowitych wrażeń? Zawsze marzyłeś o zobaczeniu Disneylandu? Może masz ochotę na spacer po Polach Elizejskich, obiad  na szczycie Wieży Eiffla, a kolację na Montmartre ? Nic trudnego – skontaktuj się z nami! Weekend w Paryżu najtaniej, a moze tydzien w Paryżu. Lekier France Tours licencjonowane biuro podróży, touroperator francuski. Od 26 lat specjalizuje się w wycieczkach do Paryża. 

 O NAS MAPA STRONY KONTAKT FAQ AFILIACJA INFORMACJE DLA TURYSTY

Nasz profil Google+

Design and powered by Welcome magement systems

 

© LekierFranceTours 2023